КОНСУЛТАНТИ:

 - Александър Николов

 управител на фирма "Дионис - Елена" ООД

              виж още: www.dionislab.com

 - инж. Антон Йорданов Йорданов

 магистър - УХТ - гр Пловдив -"Технология на виното и пивото"