Информационна система
                          "ВИНИФИКАЦИЯ"

виж информационната система...


 Основни процеси,които се проследяват:

    1. Следене зреенето на гроздето по дати, включващо следните характеристики:

      - количество на захари

      - количество на винена и ябълчна киселина

      - зрялост на танините

      - оцветяване на ципите

      - зрялост на сортовите аромати

    2. Управление производство на червени вина

    3. Управление производство на бели вина

    4. Следене процеса на стабилизация на вина

    5. Следене съхранението на вината (резервоари, бъчви, контейнери и бутилки на склад)

    6. Справки, осигуряващи информация за управлението на избата и обслужване на потребителите.

   Информационна система
                          "ЛАБОРАТОРИЯ"

виж информационната система...


 1. Регистрация, следене и отчет на основни анализи:

    - Анализи(Приложение 1 от ЗВСН)

    - Анализи(Приложение 2 от ЗВСН)

 2. Регистрация, следене и отчет на анализи включващи група показатели(комплектовани от потребителя) или анализ на отделен показател.

 3. База данни включваща следните видове показатели със специфичните, за всеки показател, характеристики:

    - етилов алкохол

    - плътност и относителна плътност

    - екстракт

    - обща киселинност

    - редуцирани захари

    - летливи киселни

    - серен диоксид

    - pH безмерна величина

    - органични киселини

    - въглероден диоксид

    - алдехиди

    - естери

    - метилов алкохол

    - микроскопии(клетки на зрително поле)

    - посявки(брой колонии)

    - общи фенолни вещества

    - малвин в червени вина

    - изкуствени багрила

    - калциев тартарат(% винена киселина)

    - желязо

    - калций

    - кислород

    - интензитет на червени вина

    - механичен анализ

    - индекс на филтруване(безмерна величина)

    - стабилност на ВАН към помътнявания от неорганичен и органичен характер

    - стабилност на вино за физични /кристални/ и физико-химични помътнявания

    - твърдост, алкалност, алкално число и хлориди на вода

    - проба на Ланге

    - проба на Савал

    4. Справки, осигуряващи информация за управлението на лабораторията и обслужване на потребителите.

       ПРЕЗЕНТАЦИИ:


  - ИС "ВИНИФИКАЦИЯ"


  - ИС "ЛАБОРАТОРИЯ"  - BaseLine System